Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”
acorda servicii de reprezentare si asistare in fata instantelor judecatoresti din Bucuresti si din tara, in prima instanta cat si in fazele de apel si recurs.

b

REGISTRUL COMERTULUI

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”  oferă consultanță juridică, asistentă și reprezentare pentru societățile comerciale în relația cu Registrul Comerțului, de la înființare, modificări ulterioare, până la dizolvare și radiere, și anume:

 • REZERVARE DENUMIRE
 • ÎNFIINȚĂRI SRL, SRL-DEBUTANT, SUCURSALA, FILIALA,
 • ÎNFIINȚĂRI PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE, ÎNTREPRINDERI FAMILIALE
 • REVOCARE/ NUMIRE ADMINISTRATOR
 • MAJORĂRI SI MICȘORĂRI ALE CAPITALULUI SOCIAL
 • CESIUNI PĂRȚI SOCIALE
 • SUSPENDARE / RELUARE ACTIVITATE
 • SCHIMBARE SEDIU SOCIAL
 • ÎNFIINȚARE/ RADIERE PUNCT DE LUCRU
 • SCHIMBARE DENUMIRE
 • MODIFICARE OBIECT PRINCIPAL DE ACTIVITATE
 • COMPLETARE / RADIERE OBIECT DE ACTIVITATE
 • DIZOLVARE / RADIERE SOCIETATE

AVIZE SI AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE / LICENȚE

În funcție de obiectul principal de activitate, o societate comercială are nevoie de obținerea unei autorizații sau licențe de funcționare de la instituțiile special abilitate.

Pentru ca societatea dumneavoastră să funcționeze  în condiții de legalitate, noi vă acordăm consultanță juridică și suport tehnic în vederea întocmirii dosarului de autorizare și garantăm asistență și reprezentare în fața instituțiilor abilitate.

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”