Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”
acorda servicii de reprezentare si asistare in fata instantelor judecatoresti din Bucuresti si din tara, in prima instanta cat si in fazele de apel si recurs.

b

REGIMUL STRĂINILOR ÎN ROMÂNIA

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi” vă oferă sprijinul in vederea obținerii oricarui tip de viza pentru a intra în România, în vederea obținerii dreptului de ședere pe teritoriul României precum și în vederea obținerii permisului de ședere pe teritoriul României.

Cetățenii Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederaţiei Elveţiene pot intra și rămâne pe teritoriul României potrivit dreptului la liberă circulație și rezidentă acordat de legislația Statului Român, în conformitate cu prevederile europene. Dacă șederea în România depășește o perioadă de 3 luni  este necesară înregistrarea rezidenței (obținerea un certificat de înregistrare) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări.

Membii de familie ai cetațeanului român care dețin cetațenia unui stat nonUE/SEE/ Confederaţia Elveţiană pot intra pe teritoriul României prin toate punctele de trecere a frontierei dacă prezintă un pașaport și o viză de intrare valabilă. Viza este necesară în cazul în care persoana vine dintr-un stat pentru care este impus acest lucru pentru intrarea în România.

Cetațenii unui stat care nu face parte din Uniunea Europeană sau din Spațiul Economic European și care doresc să călătoreasca în România pentru o perioadă scurtă de timp, trebuie să obțină mai întâi o viză de intrare.

Viza de scurtă ședere permite să fie solicitată intrarea pe teritoriul României, pentru alte motive decât imigrarea, în vederea unei șederi neîntrerupte sau a mai multor șederi a căror durată să nu depășească 90 de zile, în decurs de 6 luni de la data primei intrări. Acest tip de viză poate fi eliberat cu una sau mai multe intrări și poate fi acordată pentru următoarele scopuri: turism, vizită, afaceri, transport, activități sportive, activități culturale, științifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activități care nu contravin legilor române.

  • VIZA DE SCURTĂ ȘEDERE / INVITAȚIA

Posesorul unui pașaport simplu, poate obține viză de scurtă ședere cu una sau mai multe călătorii dacă prezintă misiunilor diplomatice și oficiilor consulare o invițatie scrisă, avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, din partea unei persoane fizice sau juridice din România.

Invitația, însoțită de o serie de documente, în functie de scop, se ridică, se completează și se depune la sediul formațiunilor teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, în vederea aprobării.

Invitațiile se aprobă în 60 de zile de la data depunerii.

Există anumite situații când pentru obținerea unei vize de scurtă ședere nu mai este nevoie de invitație avizată de Inspectoratul General pentru Imigrări, situație în care se solicită viza de la reprezentanțele diplomatice sau oficiile consulare cu o invițatie autentificată notarial.

 

  • VIZA DE LUNGĂ ȘEDERE

Viza de lungă ședere pentru desfasurarea de activități economice se acordă străinilor care urmează să desfașoare activități economice în mod independent sau în cadrul unor asociații familiale, în conformitate cu legea privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice.

Viza de lungă ședere pentru desfășurarea de activități profesionale în mod individual se acordă străinilor care urmează să desfășoare aceste activități în conformitate cu legile speciale care reglementează condițiile de exercitare a profesiilor respective.

Viza de lungă ședere pentru angajare în muncă se acordă străinilor pe baza autorizației de muncă eliberate de Oficiul Român pentru Imigrări. Autorizatia de muncă se eliberează, la solicitarea angajatorului.

Viza de lungă ședere pentru studii poate fi acordată, la cerere, străinilor care solicită intrarea pe teritoriul României în calitate de student sau care participă la un program de schimb de elevi.

Viza pentru reîntregirea familiei poate fi solicitată de posesorul unui permis de ședere temporară valabil un an, al unui permis de ședere permanentă sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protecției subsidiare (sponsor) pentru: soț/ soție; copiii săi minori sau ai soției, inclusiv cei adoptați și care se află în întreținerea efectivă a sponsorului sau a soțului/ soției.

Viza de lungă ședere pentru alte scopuri se acordă, la cerere, de către misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din țara în care aceștia își au reședinta sau domiciliul.

 

–       PERMISE DE ȘEDERE

 

După intrarea în România este necesară obținerea un permis de ședere. Acesta atestă dreptul de ședere în România și se poate obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere se va depune personal o serie de documente, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Permisul de ședere se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

 

  • ȘEDEREA PE TERMEN LUNG

 

Pentru a obține dreptul de ședere pe termen lung trebuie ca beneficiarul să fi avut o ședere continuă pe teritoriul României în ultimii 5 ani. Șederea este considerată continuă atunci când perioada de absența de pe teritoriul României este mai mică de 6 luni consecutive și nu depășește în total 10 luni și dacă împotriva beneficiarului nu a fost dispusă nici o masură de îndepărtare de pe teritoriul național.

Permisul de ședere pe termen lung are o valabilitate de 10 ani pentru  membrii de familie ai unui cetățean român și de 5 ani pentru persoanele care au reglementată șederea în România pentru celelalte scopuri prevazute de lege.

 

  • ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ

 

Un angajator, persoană fizică sau juridică română, poate angaja în muncă cetățeni ai unui stat din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European, în baza unei autorizații de muncă eliberată de Inspectoratul General pentru Imigrări din județul în care angajatorul își are sediul social.

Viza de lungă ședere pentru angajare va fi solicitată de catre angajat in termen de 60 de zile de la eliberarea autorizației, în caz contrar aceasta pierzându-și valabilitatea. Perioada de valabilitate a autorizației se referă doar la obținerea vizei de lungă ședere, obținerea permisului de ședere nefiind condiționată de aceasta.

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”