Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”
acorda servicii de reprezentare si asistare in fata instantelor judecatoresti din Bucuresti si din tara, in prima instanta cat si in fazele de apel si recurs.

b

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi” asigură consultanță juridică, asistență și reprezentare în domeniul proprietății intelectuale, pe parcursul procedurii de înregistrare a mărcilor și indicațiilor geografice sau a desenelor și modelelor industriale precum și pe toată durata de protecție a acestora.

  • MĂRCILE SI INDICAȚIILE GEOGRAFICE

Dreptul asupra mărcii sau a indicaţiei geografice este dobândit şi protejat prin înregistrarea acestora la O.S.I.M în condiţiile Legii 84/1998 modificată şi completată de Legea 66/2010 privind înregistrarea mărcilor şi indicaţiilor geografice.

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane.

Pot sa constituie mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi în special forma produsului sau ambalajului sau, combinaţii de culori, precum şi orice combinaţie a acestor semne.

Înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de orice persoană, direct sau printr-un mandatar, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi de regulamentul de aplicare a acesteia.

Dreptul asupra mărcii este dobândit și protejat prin înregistrarea acesteia la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci

 

  • DESENE SI MODELE INDUSTRIALE

Drepturile asupra desenelor și modelelor industriale sunt recunoscute și protejate pe teritoriul României prin înregistrarea desenului sau modelului industrial, în condițiile Legii 129/1992, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele industriale create în mod independent.

Se consideră desen sau model industrial creat în mod independent desenul sau modelul industrial care nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, in cadrul atribuțiilor de serviciu.

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”