Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”
acorda servicii de reprezentare si asistare in fata instantelor judecatoresti din Bucuresti si din tara, in prima instanta cat si in fazele de apel si recurs.

b

ONG ORGANIZAȚII NON GUVERNAMENTALE

Persoanele fizice şi persoanele juridice care urmăresc desfăşurarea unor activităţi de interes general sau în interesul unor colectivităţi ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociaţii ori fundaţii. Acestea sunt entitati juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial. Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul.

Cabinetul nostru oferă servicii de consultanță, asistentă juridică sși reprezentare pentru:

  • ÎNFIINȚĂRI ASOCIAȚII ȘI FUNDAȚII
  • MODIFICĂRI ADUSE STATUTULUI ȘI ACTULUI CONSTITUTIV

Cabinetul de Avocat “Gabriela Amzi”